Alkoholik w pracy

Z alkoholizmem zmagają się przedstawiciele wszystkich zawodów, przez co jego konsekwencje mogą być odczuwalne niezależnie od miejsca zatrudnienia. Osoby uzależnione borykają się nie tylko z poważnymi szkodami na zdrowiu i problemami w życiu prywatnym, ale też licznymi kłopotami w pracy. Alkoholizm wpływa bardzo negatywnie na spełnianie licznych zadań zawodowych, przez co znacząco utrudnia wykonywanie codziennych obowiązków.

Alkoholik w pracy

Alkohol bardzo często używany jest jako środek relaksujący i odprężający po ciężkim dniu. Wielu pracowników narażonych jest w miejscu pracy na sytuacje stresowe, które wynikają z różnych powodów – przeciążenia, monotonii zajęć, niedostatecznej organizacji czasu pracy czy złym podziałem obowiązków zawodowych, a także nieodpowiednimi relacjami z przełożonymi czy współpracownikami. Aby pozbyć się stresu i napięcia, sięgają po alkohol. Nałogowe picie prowadzi niestety do licznych problemów w pracy, w tym pogorszenia samopoczucia i trudności w wypełnianiu podstawowych zadań. Alkoholizm przyczynia się do obniżenia wydajności umysłowej i sprawności fizycznej, a w rezultacie staje się przyczyną spóźnień lub nawet opuszczania dni pracy przez pracownika. Zaniedbywanie obowiązków zawodowych niesie za sobą groźne konsekwencje, które stają się przytłaczające i trudne do uniknięcia.

Konsekwencje alkoholizmu pracownika dla pracodawcy

Alkoholik w pracy to spory problem także dla samego pracodawcy. Brak koordynacji i koncentracji, utrata motywacji czy ciągłe zmiany nastroju osoby zatrudnionej obniżają jej efektywność, przez co nie jest ona w stanie skutecznie wypełniać powierzonych mu obowiązków. Obecność alkoholika w miejscu pracy może być również bardzo kosztowna dla pracodawcy, ze względu na ryzyko występowania niebezpiecznych wypadków lub nawet sytuacji tragicznych. Problem picia podwładnych jest ogromnym obciążeniem finansowych dla wielu firm, które rocznie wydają miliardy złotych na zwalczanie komplikacji powodowanych nadużywaniem alkoholu przez pracowników. Dotyczy to m.in. wypadków w miejscu pracy, komplikacji zdrowotnych czy absencji. Nieobecności pracowników w pracy nie są wyłącznie jednostkowym problemem przedsiębiorstw, ale również całego kraju. W Polsce, każdego roku na zwolnieniu chorobowym w wyniku zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu osoby zatrudnione spędzają łącznie ponad milion dni.

Alkohol w pracy a konsekwencje prawne

Uzależnienie od alkoholu może doprowadzić do sytuacji, w której osoba zatrudniona stawia się w miejscu pracy w stanie nietrzeźwym lub na kacu. W oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, stanowi to poważne naruszenie dyscypliny pracowniczej i ma konsekwencje prawne. Nietrzeźwy pracownik musi liczyć się z nałożeniem kary porządkowej, a nawet rozwiązaniem stosunku pracy. Kierownik zakładu ma nie tylko prawo, ale i obowiązek niedopuszczenia do pracy osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu lub spożywającej alkohol w godzinach pracy. W przypadku spowodowania wypadku przy pracy pod wpływem alkoholu, pracownik może być pozbawiony prawa do zasiłku oraz jednorazowego odszkodowania.

Konsekwencje alkoholizmu dla pracownika

Pracownik uzależniony od alkoholu jest coraz mniej zaangażowany w swoje obowiązki, staje się nieprzewidywalny i nieustannie szuka okazji do picia. Przełożony może w takiej sytuacji powierzyć podwładnemu mniej odpowiedzialne zadania lub przesunąć go na niższe stanowisko. W konsekwencji pracodawca zmuszony jest zwykle zwolnić takiego pracownika, ponieważ nie może tolerować niestosownych zachowań i kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności w nieskończoność. Warto pamiętać, że osoba uzależniona od alkoholu często nawet nie zadaje sobie sprawy ze swojego problemu. Wynika to z mechanizmów obronnych organizmu, które wypaczają sposób odczuwania i myślenia. Alkoholizm jest chorobą bardzo destrukcyjną, jednak zmagający się z nią pracownik może ignorować ponoszone straty i żyć w świecie własnych iluzji. W takim przypadku pomocna może się okazać rozmowa z psychologiem w miejscu pracy, a najlepiej skierowanie osoby uzależnionej do ośrodka leczenia alkoholizmu.

___________________________________________________

Artykuł powstał dzięki uprzejmości prywatnego ośrodka leczenia alkoholizmu – Terapie Tu i Teraz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here