Wrócić do zdrowia po zawale - rehabilitacja kardiologiczna

W Polsce co roku przybywa pacjentów cierpiących na schorzenia kardiologiczne. Jest to wynikiem wielu różnych czynników. Nie bez znaczenia są tu niewątpliwie: wszechobecny stres, szybkie tempo życia, brak aktywności fizycznej i nieodpowiednia dieta. Wyżej wymienione zaniedbania skutkować mogą miażdżycą, chorobą wieńcową, zawałem serca i wieloma innymi chorobami związanymi z układem krążenia. Nieustannie zwiększa się więc zapotrzebowanie na rehabilitację kardiologiczną.
Rehabilitacja kardiologiczna jest niezwykle istotnym elementem terapii dla pacjentów, którzy przeszli zawał serca, poddali się operacji wszczepienia by-passów lub rozrusznika. kierowane są na nią również osoby, których dotychczasowe leczenie polegało na umieszczeniu w ich organizmie stentów. Każdy z wymienionych przypadków wymaga indywidualnego podejścia i dostosowania metody rehabilitacji. Jest to warunek uzyskania zadowalających wyników procesu leczenia. Tylko dzięki prawidłowo dobranej i fachowo przeprowadzonej rehabilitacji kardiologicznej możliwy jest szybki powód do zdrowia pacjentów cierpiących na poważne dolegliwości ze strony układu krążenia.
Nie należy również zapominać o tym, że niebagatelną rolę w powodzeniu rehabilitacji kardiologicznej odgrywa postawa samego pacjenta. Nie da się powrócić do zdrowia i pełni formy bez zmiany szkodliwych przyzwyczajeń. Tymczasem okazuje się, że wiele osób korzystających z rehabilitacji nie potrafi podporządkować się poleceniom specjalistów. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że nawyki takie jak palenie tytoniu, picie alkoholu i nadużywanie kofeiny nie tylko przyczyniły się do znaczącego pogorszenia się ich formy, ale również uniemożliwiają im powrót do pełnej sprawności. Niezbędna jest dodatkowo zmiana diety i wprowadzenie na stałe do planu dnia aktywności fizycznej. Bez zmiany trybu życia nie może być mowy o skutecznym leczeniu farmakologicznym. Również rehabilitacja kardiologiczna nie przyniesie wówczas zamierzonych efektów.
Wśród pacjentów kardiologicznych panuje przekonanie, że powinni oni unikać wysiłku fizycznego, gdyż może on być dla nich niebezpieczny. Bywa, że oprócz chorób układu krążenia cierpią oni również na rożne dodatkowe schorzenia, które utrudniają, bądź uniemożliwiają podjęcie niektórych rodzajów rehabilitacji. Te czynniki sprawiają, że zaplanowanie i przeprowadzenie skutecznej rehabilitacji kardiologicznej bywa bardzo problematyczne.
Do wyżej wymienionych problemów dochodzą również zaburzenia natury psychologicznej, na które często cierpią pacjenci po zawale, a także ci, którzy posiadają stenty lub by-passy. W takim przypadku integralną częścią rehabilitacji musi być diagnostyka psychologiczna i walka z takimi dolegliwościami jak depresja, którą wyjątkowo często spotyka się u pacjentów kardiologicznych.
rehabilitacja kardiologiczna powinna rozpocząć się możliwie jak najwcześniej. Zaleca się, aby jej pierwsze elementy wprowadzać już wtedy, kiedy chory znajduje się jeszcze w szpitalu. w przypadku pacjentów leżących priorytetem podczas rehabilitacji powinno być zapobieganie zatorom i zakrzepom. Z pomocą przychodzi tu sumienne wykonywanie zaleconych przez specjalistę ćwiczeń izometrycznych. Ten rodzaj aktywności fizycznej pozwala zapobiec powstawaniu przykurczy i innych, poważniejszych powikłań. Takie ćwiczenia to nic innego, jak naprzemienne spinanie i rozluźnianie konkretnych partii mięśni. Pacjent może brać w nich bierny udział, bądź też wykonywać je czynnie, korzystając ze wskazań rehabilitanta. Okazuje się, że po poważnej operacji kardiologicznej, nawet tak prosta czynność jak wstawanie z łóżka wymaga zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. Osoby, które do tej pory gwałtownie zrywały się z łóżka, muszą podczas rehabilitacji kardiologicznej nauczyć się wykonywania tej czynności w sposób spokojny i pozbawiony pośpiechu.
Rehabilitacja kardiologiczna rozpoczyna się bardzo szybko po zabiegu, jednak początkowo nie jest ona zbyt intensywna. Są to bowiem serie ćwiczeń trwające kilka minut, wykonywane zaledwie trzy razy dziennie.
Stopniowo zwiększa się zarówno intensywność, jak i czas trwania wykonywanych przez chorego ćwiczeń. Przez cały czas pobytu na oddziale kardiologicznym pacjent powinien być rehabilitowany przy pomocy ćwiczeń fizycznych, instruowany w zakresie prawidłowego wykonywania codziennych czynności takich jak ubieranie się, sprzątanie, robienie zakupów czy spacery. Specjaliści maja obowiązek zadbać o stan jego psychiki. Rekonwalescent powinien również uzyskać na tym etapie szczegółowe informacje na temat diety, której powinien przestrzegać po opuszczeniu szpitalnego oddziału.
rehabilitacja kardiologiczna nie kończy się jednak wraz z momentem otrzymania wypisu ze szpitala. Powinna być ona kontynuowana. Może się to odbywać na przykład w formie turnusów rehabilitacyjnych w odpowiednim do stanu pacjenta ośrodku sanatoryjnym. W terapii takiej można również na oddziałach dziennych niektórych szpitali.
Należy pamiętać o tym, że rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami musi być bezwzględnie prowadzona i nadzorowana przez doświadczonego specjalistę w tej dziedzinie. Tylko taki fachowiec jest w stanie dobrać charakter i intensywność ćwiczeń do kondycji, wieku i ogólnego stanu zdrowia chorego. Okazuje się bowiem, że niektórzy pacjenci bardzo szybko wracają do zdrowia i są w stanie uprawiać sporty takie jak koszykówka. W tym samym czasie dla innego chorego ogromnym sukcesem jest samodzielne wykonywanie prostych obowiązków domowych, jak choćby odkurzanie, czy prasowanie.
Celem rehabilitacji kardiologicznej nie jest jedynie powrót chorego do pełnej sprawności fizycznej. Nie mniej ważne jest to, aby zaczął on prowadzić tryb życia, który pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia kolejnego zawału i innych schorzeń układu krążenia. Jest to długotrwała terapia, wymagająca zaangażowania nie tylko ze strony pacjenta, ale również jego rodziny i najbliższego otoczenia. Nie jest to łatwe, ale zwiększa to szanse na wydłużenie i poprawienie jakości życia osób cierpiących na poważne schorzenia kardiologiczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here