Czym jest DDA?

0
984

DDA to skrót od określenia Dorosłe Dzieci Alkoholików. Jest to syndrom, który występuje szczególnie często u osób doświadczających w dzieciństwie choroby alkoholowej rodzica lub rodziców. Pewne cechy nabyte wskutek życia w takich warunkach w dzieciństwie, przenoszone są na dorosłe życie, co może powodować trudności w normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Problem całej rodziny

Na początek warto zaznaczyć, że choroba alkoholowa nigdy nie dotyka tylko jednej osoby w rodzinie. Nawet, jeśli tylko jedno z rodziców bezpośrednio na nią cierpi, tak naprawdę wszyscy członkowie rodziny odczuwają skutki tej sytuacji. Każdy z nich narażony jest na wykształcenie nieprawidłowego obrazu własnej osoby, otoczenia, a także na wyrobienie w sobie nawyków, które pomagają przetrwać w rodzinie dysfunkcyjnej, ale nie sprawdzają się w późniejszym życiu.

Badania naukowe wykazują, że choroba alkoholowa ma szczególnie destrukcyjny wpływ na psychikę dzieci osoby uzależnionej. Następnie, choć jako młodzi dorośli opuszczają oni dom, część swoich pierwotnych zachowań przenoszą do dorosłego życia. Doświadczają także psychicznych skutków przeżytej traumy. Właśnie te dwie cechy wskazują na to, że cierpią oni z powodu syndromu DDA.

Jakie częste problemy występują u osób z DDA?

U Dorosłych Dzieci Alkoholików, a także u osób, które pochodzą z innych rodzin dysfunkcyjnych, obserwuje się szereg powtarzających się cech charakteru i zachowania. Wśród nich pojawiają się między innymi:

  • obniżone poczucie własnej wartości i niespójny obraz samego siebie;
  • problem z określeniem swojej roli w społeczeństwie, swojej roli zawodowej albo tożsamości płciowej;
  • trudności w określeniu własnych potrzeb i konsekwentnym dążeniu do celu;
  • brak umiejętności określania własnych i cudzych granic;
  • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi osobami;
  • brak równowagi emocjonalnej;
  • postrzeganie świata zerojedynkowo;
  • skłonność do zachowań ryzykownych i nałogów.

Psychoterapia w DDA

Samodzielnie niewiele osób umie poradzić sobie z problemami, jakie wynikają z przeżytych w dzieciństwie trudności. W przypadku DDA często nie dostrzegamy tych problemów sami, choć odczuwamy dyskomfort związany z powyższymi symptomami. Nawet, jeśli jesteśmy świadomi występowania syndromu Dzieci Dorosłych Alkoholików, trudno nam określić, jak z nimi walczyć i co zmienić w swoim życiu.

Z pomocą przychodzi tutaj psychoterapia, która pomaga spojrzeć na dotychczasowe doświadczenia świeżym okiem, pod kontrolą specjalisty. To specjalista, który pomoże nam zobaczyć, co i jak można zmienić, aby poprawić swoje funkcjonowanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here