Arytmia serca - zaburzenia pracy serca.

Każdy organizm ludzki składa się ze szkieletu, układów: oddechowego, pokarmowego, nerwowego, krwionośnego, tkanek oraz narządów. Wszystkie układy ludzkiego ciała mają charakterystyczne dla siebie organy, których praca często jest ze sobą ściśle powiązana. Najważniejsze organy ludzkiego ciała to serce, mózg, nerki, wątroba, trzustka. Aby człowiek był zdrowy i mógł swobodnie funkcjonować w życiu codziennym powinien dbać o wszystkie narządy swojego organizmu. Niestety na niektóre choroby nie mamy wpływu, a niezależnie od naszego działania pewne organy podlegają zaburzeniom i nieprawidłowej pracy.
Jednym z głównych narządów ludzkiego ciała jest serce.
Serce jest to centralny narząd układu krwionośnego. Organ ten położony jest w klatce piersiowej otoczony workiem osierdziowym. Jest to tak zwana pompa zalewowo – tłocząca, której zadaniem jest utrzymanie przepływu krwi przez wszystkie tanki organizmu człowieka. Serce człowieka zbudowane jest z dwóch przedsionków oraz dwóch komór. Prawy przedsionek zbiera krew z całego organizmu, a następnie transportuje ją do prawej komory, która tłoczy krew do płuc. Z płuc krew przekazywana jest do lewego przedsionka, następnie lewej komory, która tłoczy krew do wszystkich tkanek ciała.
Serca, tak jak inne narządy ludzkiego ciała, może ulec zaburzeniom. Są to nieprawidłowości związane z trybem życia, nabyte podczas funkcjonowania lub wrodzone wady spowodowane błędem genetycznym.
Znanymi chorobami serca są m.in. choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia i osierdzia, wady zastawkowe – niedomykalność zastawek, migotanie przedsionków, krwotok sercowy.
Jedną z najbardziej rozpowszechnionych nieprawidłowości serca jest arytmia, czyli zaburzenia rytmu bicia serca.
Arytmia serca, może być objawem innych chorób, jakim są: miażdżyca, astma, choroby tarczycy, nadciśnienie, niedobór ważnych składników mineralnych, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania układów ludzkiego organizmu.
Bicie serca u zdrowego człowieka powinno być miarowe i rytmiczne. Uderzenia przedsionków, a następnie skurcz komór powinno odbywać się po sobie w równych odstępach czasu, bez wydawania szelestów i innych niepożądanych dźwięków.
Prawidłowa praca serca charakteryzuje się odpowiednią częstotliwością uderzeń – 60 – 80 na minutę, a w trakcie snu pomiędzy 40 – 60. Przy pracy fizycznej, wzmagającej wysiłek organizmu serce przyśpiesza, a częstotliwość uderzeń wynosi pomiędzy 100 a 120. Podczas uprawiania sportu i nadmiernego zaangażowania wydolności fizycznej serce może przyśpieszyć do 180 uderzeń na minutę.
U niektórych osób bywa, że serce przyśpiesza swoją pracę bez żadnych konkretnych powodów. Jego funkcjonowanie jest zaburzone i nawet w trakcie spoczynku, bije szybko i niemiarowo. Przy tego typu schorzeniach można zdiagnozować zaburzenie, jakim jest arytmia serca.
Arytmia serca – diagnoza.
Do wykrycia nieprawidłowości związanych z rytmem bicia serca lekarze używają takich przyrządów jak: EKG- Elektrokardiograf – badanie bezbolesne, wykonywane poprzez podłączenie elektrod do ciała człowieka. Wynikiem jest graficzny zapis pracy serca, dzięki któremu można określi równość jego uderzeń.
Innym badanie dającym większe rozeznanie jest Holter EKG, który mocowany jest na ciele człowieka. Urządzenie to monitoruje pracę serca przez całą dobę, dzięki czemu lekarz może ocenić rytm bicia tego organu w różnych sytuacjach życia codziennego pacjenta.
Kolejnym badaniem, wykrywającym arytmię jest ECHO serca, wykonywane za pomocą ultrasonografii. Pozwala lekarzowi ujrzeć serce, jego budowę oraz pracę.
Najtrudniejszym i najbardziej inwazyjnym badaniem jest badanie elektrofizjologiczne serca. Wykonywane jest ono w znieczuleniu ogólnym i polega na wprowadzeniu cewki do serca, poprzez żyłę udową i szyjną. Badanie to pozwala precyzyjnie określić miejsce powstawania zaburzeń pracy tego mięśnia.

Objawy arytmii serca.
Podstawą do zdiagnozowania zaburzeń związanych z pracą serca są różnego rodzaju objawy. Są to zazwyczaj symptomy, które przeszkadzają w codziennym funkcjonowania i nadmiernie męczą pacjenta.
Typowymi objawami są: uczucie szybkiego i nierytmicznego bicia serca, kołatanie serca, uczucie lęku związanego z nieprawidłowym biciem serca, uczucie „jakby serce miało stanąć”, ogólne osłabienie, duszności, ból w klatce piersiowej, sekwencje szybkich uderzeń, a następnie natychmiastowe zwolnienie pracy mięśnia.
Osoby, które zauważają u siebie podobne symptomy powinny zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który zleci odpowiednie badania, pozwalające zdiagnozować problem, a także zastosować odpowiednie leczenie.
Arytmia serca – leczenie.
Aby leczyć zaburzenia związane z biciem serca, należy dokładnie określić jej rodzaj oraz przyczyny powstawania arytmii. Podczas terapii należy szczególnie skupić się na etiologii powstania zaburzeń. Najłatwiej pozbyć się zaburzeń w przypadkach arytmii odwracalnej.
W obecnych czasach stosowane są odpowiednie leki, które spowalniają i regulują pracę serca. Są nimi m.in. amidaron, digoksyna, propafenon, lidokaina. W niektórych przypadkach konieczne jest stosowanie farmaceutyków przeciwkrzepliwych.
Jeśli terapia farmakologiczna jest niewystarczająca, należy zastosować bardziej inwazyjne zabiegi. Zaliczamy do nich: kardiowersję – zabieg z wykorzystaniem impulsu elektrycznego, którego narzędziem jest defibrylator, ablację – celowe uszkodzenie części serca za pomocą prądu elektrycznego, wszczepienie rozrusznika – stymulatora pracy serca, wspomagającego prawidłową jego pracę, korekcję zastawek.

Arytmia serca- profilaktyka.
Aby zmniejszyć ryzyko powstawania zaburzeń serca i związanych z tym arytmii serca należy stosować działania profilaktyczne.
Podstawowymi czynnościami zmniejszającymi ryzyko chorób serca są: odpowiednia dieta, dbanie o umiarkowaną aktywność fizyczną, wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, ograniczenie picia mocnej kawy, a także spożywania składników podnoszących cholesterol.
Profilaktykę przeciwarytmiczną powinny stosować w szczególności osoby, u których zauważono zdolność do częstych napadów oraz osoby, u których w rodzinie pojawiały się podobne zaburzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here