Rehabilitacja ambulatoryjna

Artykuł, który masz przed sobą, ma na celu poinformowanie cię o wyjątkowej możliwości, jaką jest rehabilitacja ambulatoryjna. Jest ona dostępna dla każdego, kto jest ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia. W ramach takiego ubezpieczenia funkcjonują aż trzy rodzaje rehabilitacji ambulatoryjnej. Są to zabiegi w przychodni, zabiegi w ramach oddziału dziennego oraz zabiegi wykonywane w domu pacjenta. Z dalszej lektury dowiesz się znacznie więcej na temat każdego typu zabiegu, a także uzyskasz odpowiedzi na inne pytania – na przykład, w jakiej sytuacji lekarz może wystawić skierowanie na rehabilitację oraz jaki rodzaj opieki ci przysługuje, a także na jakie zabiegi możesz liczyć. Bez zbędnego przedłużania więc, serdecznie zapraszam do dalszej lektury.

Jak już wspomniałem, rehabilitacja ambulatoryjna w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia może występować w formie aż trzech typów zabiegów. Formą pierwszą są zabiegi rehabilitacyjne, na które pacjent udaje się prosto do przychodni. Drugim typem zabiegu jest rehabilitacja w ramach oddziału dziennego, natomiast rodzajem trzecim – zabiegi wykonywane bezpośrednio w domu pacjenta. Na każdy rodzaj rehabilitacji ambulatoryjnej skierowanie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Warto wspomnieć kilka słów o tym, co powinno zawierać takie skierowanie. Po pierwsze, pieczęć nagłówkową z numerem umowy z Narodowym Funduszem zdrowia. Dalej pojawiają się dane pacjenta – jego imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zameldowania lub też zamieszkania pacjenta. Kolejne elementy skierowania to rozpoznanie w języku polskim oraz kod jednostki chorobowej. Następnie skierowanie musi zawierać opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub też innej przyczyny, ze względu na którą zostaliśmy skierowani na rehabilitację. Powinien się w nim znaleźć także opis przebytych i współistniejących chorób oraz dodatkowe informacje – takie jak chociażby o rozruszniku serca, metalu w ciele w postaci na przykład endoprotezy, czy też o lekach, mogących wpływać na przebieg rehabilitacji. Na koniec skierowanie powinno zawierać także listę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych z określeniem okolicy ciała, strony – prawej lub lewej oraz liczbę i dawki zaleconych zabiegów. Druk skierowania musi być opatrzony pieczątką i podpisem lekarza kierującego, jak również i datą wystawienia druku. Do skierowania pacjent musi też dołączyć komplet badań, które uzasadniałyby potrzebę prowadzenia rehabilitacji. Należy też zwrócić baczną uwagę na datę skierowania – niezarejestrowane w przeciągu trzydziestu dni od wystawienia po prostu straci ważność.

Teraz, skoro mamy za sobą niezbędne formalności, możemy przejść do dalszych konkretów – mianowicie rodzajów rehabilitacji ambulatoryjnej.

Pierwszym z nich jest rehabilitacja ambulatoryjna w przychodni. Obejmuje ona poradę lekarską a także zabiegi fizjoterapeutyczne. Do podjęcia terapii, w zasadzie nie jest wymagana konsultacja lekarza z poradni rehabilitacyjnej. Dzieje się tak dlatego, że skierowanie na niektóre zabiegi fizjoterapeutyczne może zostać wydane przez każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Istnieją jednak pewne wyjątki. Gdy mamy do czynienia z dysfunkcją ruchu wynikającą z wady postawy, wtedy skierowanie wystawić może lekarz poradni rehabilitacji medycznej lub lekarz poradni ortopedycznej, względnie zaś traumatologicznej. Z reguły lekarz kierujący pacjenta na rehabilitację ambulatoryjną nie może zlecić więcej niż pięciu rodzajów zabiegów dziennie. Można także skorzystać maksymalnie z dziesięciu zabiegów w jednym cyklu leczniczym obejmującym jedną okolicę ciała. Natomiast jeśli mamy do czynienia ze stwierdzoną przez lekarza potrzebą długotrwałego leczenia chorób przewlekłych, może przysługiwać nam aż dwadzieścia zabiegów. Warto również nadmienić, iż zajęcia z kinezyterapii prowadzone być mogą indywidualnie bądź w grupach, a także pod nadzorem fizjoterapeuty – na przykład ćwiczenia wspomagane. Każdy bez wyjątku chory, ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz kwalifikujący się do takiej rehabilitacji, może pozwolić sobie nawet na dwadzieścia zabiegów w kriokomorze w przeciągu roku. Po zabiegach bądź ćwiczeniach pacjent ma obowiązek potwierdzić wykonanie zabiegów w jednym dniu. W tym celu podpisuje się na specjalnym druku.

Drugim typem rehabilitacji ambulatoryjnej jest rehabilitacja ambulatoryjna na oddziale dziennym. Pacjent może zostać na nią skierowany w przypadku gdy wymaga dłuższej rehabilitacji i bardziej intensywnych ćwiczeń, a przy tym może wychodzić z domu. Taka forma rehabilitacji cieszy się największą popularnością wśród osób będących po urazach, zabiegach operacyjnych oraz borykających się ze schorzeniami przewlekłymi, neurologicznymi, reumatologicznymi oraz onkologicznymi. Skierowanie na rehabilitację na oddziale dziennym mogą wystawić lekarze oddziałów urazowego, ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, onkologicznego, urologicznego, ginekologicznego czy chorób wewnętrznych. W niektórych przypadkach – jak chociażby w sytuacji zaostrzenia schorzeń przewlekłych – skierowanie takie może wystawić też lekarz podstawowej opieki medycznej – czyli rodzinny. Zabiegi takie prowadzone są zazwyczaj od trzech do sześciu tygodni. Przez pięć dni w tygodniu pacjenci muszą spędzać blisko cztery godziny i mieć co najmniej pięć zabiegów. Dodatkowo też pacjent musi poświadczyć podpisem każdy dzień leczenia.

Ostatnim rodzajem rehabilitacji ambulatoryjnej jest rehabilitacja ambulatoryjna przeprowadzana w domu pacjenta. Obejmuje ona porady lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne dla różnych grup pacjentów. Skierowanie na taki rodzaj rehabilitacji zazwyczaj wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, będący specjalistą w którejś z dziedzin, takich jak rehabilitacja medyczna, balneologia i medycyna fizykalna, reumatologia, neurologia, ortopedia i traumatologia. Skierowanie może też wystawić lekarz rodzinny. W dokumencie musi znaleźć się adnotacja lekarza, mówiąca że rehabilitacja musi się odbyć w domu pacjenta. Warto wiedzieć, że przy kwalifikacji do takiego typu rehabilitacji istotne jest schorzenie oraz czas, który upłynął od momentu rozpoczęcia choroby. Zabiegi w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej w domu pacjenta odbywają się z reguły trzy razy w tygodniu, a trwają najczęściej przez cztery tygodnie.

Na koniec warto pamiętać, aby zawsze zasięgać opinii specjalisty – lekarza. Sami bowiem nie jesteśmy nigdy w stanie stwierdzić, jaki typ zabiegu i jaka jego dawka będzie dla nas odpowiednia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here