Arytmia serca - przyczyny i leczenie

Pierwszą oznaką, że możemy mieć problem z arytmią serca jest nierównomierna jego praca. Przyspieszone bicie serca nie mające przyczyny w wysiłku fizycznym, niemiarowość oraz kołatanie są właśnie tymi nieprawidłowościami. Część z tych problemów może mieć nerwową podstawę.
Nieprawidłowa praca serca szczególnie pojawia się w sytuacjach stresowych, podczas uprawianie sportu oraz po środkach pobudzających jak kawa, mocna herbata i napoje energetyzujące. O ile nie są to sytuacje powtarzające się notorycznie to możemy być spokojniejsi, lecz obserwować należy się częściej niż dotychczas.

Problem, nad którym należy się głęboko zastanowić oraz udać się do lekarza na badanie, to nieregularne bicie serca. Przyspieszenia, zwolnienia nie mające przyczyny zewnętrznej są objawem do niepokoju. Tylko poprzez szczegółowe badanie możemy określić rodzaj problemu, jego źródło oraz sposób na dalsze leczenie, gdyż taki stan może grozić nawet życiu.

Do innych objawów arytmii serca zaliczają się osłabienie, niepokój, ból w klatce piersiowej, silne walenie serca, duszności, zasłabnięcia lub nawet utrata przytomności. Część pacjentów może dowiedzieć się o swoim problemie dopiero przy badaniu EKG, nie mając żadnych objawów do tej pory.

Arytmia serca – przyczyny choroby

Serce to mięsień, którego skurcz uwarunkowany jest impulsem elektrycznym. Dla mięśni szkieletowych „polecenie” skurczu pochodzi z ośrodkowego układu nerwowego. Serce nie potrzebuje bezpośredniego bodźca z mózgu czy rdzenia kręgowego, bowiem posiada swój własny generator impulsów. Tym generatorem jest tzw. układ bodźcoprzewodzący serca, czyli skupisko komórek mogących wytwarzać i przesyłać w obrębie mięśnia sercowego impuls elektryczny rozchodzący się od przedsionków do komór serca.
Tak więc impuls elektryczny bierze początek w węźle zatokowo-przedsionkowym i rozchodzi się stopniowo po całym sercu, dając mu sygnał do skurczu. Cały proces odbywa się w ułamku sekundy i w zdrowym sercu powtarza się rytmicznie. Gdy funkcjonowanie układu bodźcoprzewodzącego jest w jakiś sposób zaburzone, dochodzi do zmian ilości i jakości przesyłanych sygnałów, a w konsekwencji do nieregularnej pracy serca, zaburzenia rytmu serca i odczuwane przez pacjenta objawy arytmii.

Jakie są najczęstsze rodzaje arytmii?
Są nimi migotanie przedsionków, najczęstsze zaburzenie z jakim mamy do czynienia w naszym kraju. Sposób leczenie będzie inny dla każdego z typów, a są nimi rozpoznania napadowe, nawracające, przetrwałe, utrwalone i te pojawiające po raz pierwszy.

Niedokrwienie serca jest najczęstszą przyczyną arytmii. Tylko niewielki procent tych zaburzeń ma swoje źródło poza sercem i jego okolicami. Istnieje wiele schorzeń serca mające wpływ na rozwój choroby, a są nimi stany po zawale, zapalenie mięśnia sercowego, zwyrodnienie serca, wrodzone zespoły chorobowe, wady zastawek.

Często zaburzenia rytmu serca są konsekwencją wtórnych chorób serca, odwodnienia bądź zaburzeń elektrolitowych. Choroby ogólnoustrojowe zwiększające ryzyko wystąpienia arytmii, to nadciśnienie tętnicze, choroby tkanki łącznej, choroby reumatyczne, cukrzyca, hipercholesterolemia, zakrzepica, otyłość.

Jak leczyć arytmię i wyrównać pracę serca?

Po rozpoznaniu arytmii serca, jej rodzaju i przyczyny, należy skoncentrować się na leczeniu przyczynowym. Najłatwiej pozbyć się zaburzeń pracy serca, jeśli ich przyczyna jest odwracalna. Dużą rolę odgrywa również zapobieganie rozwojowi choroby podstawowej i jej systematyczna kontrola. W leczeniu objawowym – eliminującym napady arytmii, możemy posiłkować się farmakoterapią, a jeśli istnieją wskazania również metodami inwazyjnymi.

Leki na arytmię, które są najczęściej stosowane to: amiodaron, adenozyna, digoksyna, β- blokery, propafenon, lidokaina. W przypadku utrwalonego migotania przedsionków niezbędne jest przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych, przy stałej, okresowej kontroli parametrów krzepnięcia krwi. Leczenie inwazyjne to najczęściej kardiowersja, ablacja, wszczepienie rozrusznika lub kardiowertera- defibrylatora, korekcja zastawek. Warto wprowadzić profilaktykę przeciwarytmiczną, zwłaszcza w przypadku skłonności do częstych napadów albo uwarunkowań genetycznych. Podstawowe znaczenie ma wyeliminowanie palenia papierosów, picia alkoholu i mocnej kawy. Regularna aktywność fizyczna ma zawsze pozytywny wpływ na układ krążenia. Dieta o niskiej zawartości łatwo przyswajalnego cholesterolu, chroni przed rozwojem miażdżycy, a co za tym idzie powikłaniem w postaci choroby niedokrwiennej serca.

Jak żyć z arytmią?
W przypadku podejrzenia arytmii, należy zgłosić się do lekarza. Zdecydowanie najkorzystniejszą sytuacją jest przeprowadzanie elektrokardiografii podczas napadu arytmii. Badanie EKG wykonane podczas epizodu kołatania serca, zwykle uwidacznia nieprawidłowości w pracy serca. Zwłaszcza dotyczy to rzadko występujących, samoistnych napadów. Jeżeli do tej pory nie udało się uchwycić momentu, w którym serce zaczyna bić w sposób nieskoordynowany (np. bardzo krótki czas trwania), można zastosować dobowe monitorowanie pracy serca metodą Holtera. Pomocne bywa też badanie echokardiograficzne – uwidacznia nieprawidłowości w budowie i pracy całego serca oraz koronarografia (obrazuje drożność naczyń wieńcowych).

W sytuacji niepokojących objawów towarzyszących arytmii (duszność, stan przedomdleniowy, zasinienie), należy bezzwłocznie wezwać pogotowie. Nieprzerwany atak może doprowadzić do migotania komór, które są bardzo poważnym stanem zagrożenia życia i częstą bezpośrednią przyczyną śmierci.

Wskazana jest ostrożność w kontekście nadmiernego wysiłku fizycznego u osób z chorobą niedokrwienną serca i jego wrodzonymi wadami- w tym przypadku lepiej zachować regularną, nieobciążająca aktywność (codziennie 30 minut).

Chorzy ze skłonnością do częstych infekcji, z obniżoną odpornością powinni oprócz obowiązkowego panelu szczepień, zadbać o szczepienie przeciwko grypie, a także WZW B. Unikać trzeba kontaktu z osobami w trakcie zakażenia bakteryjnego (zwłaszcza paciorkowcami)i wirusowego, a także z nosicielami patogenów o dużym stopniu zakaźności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here